September 29, 2023

PAL PAL PAL PAL HAR PAL SONG NOTATION

PAL PAL PAL PAL HAR PAL HAR PA

FILM: munna bhai MBBS

                               SINDER: shreya goshal and sonu nigam

 

 Pal Pal Pal Pal, Har Pal Har Pal

रे, रेग रेरेग रे

(D G R RG RRG R)

————————————

 Kaise Katega Pal, Har Pal Har Pal

 रेस रे, रेस रेस

(G RS  D R   S S R S S R S)

————————————————-

Pal Pal Pal Pal, Har Pal Har Pal

 रे, रेग रेरेग रे

(P D G R RG RRG R)

————————————

 Kaise Katega Pal, Har Pal Har Pal

 रेस रे, रेस रेस

(G R S D R S S R S S R S)

————————————————-

Dil Dil Dil Dil Mein, Machi Hai Machi

 रेग म,

(S RG M M P M M P M)

——————————————–

 Machi Hai, Hulchul Hulchul Hulchul

 ग, रेम

(P M G RM GG M G G M G)

——————————————– 

  Kaise Katega, Pal Har Pal Har Pal

 रेस ग, रेरेग रेरेग रे

(M G RS G RR G RR G R)

—————————————–

 Kaise Katega, Pal Har Pal Har Pal

 रेस रे, नि नि

(G RS D R S S N D N D P P)

————————————————————

Pal Pal Pal Pal Har Pal Har Pal Kaise Katega Pal Har Pal Har Pal Hn… hn… La.. La.. Chorus O Hum Safar, Lagta Hai Darr

 रेग रेग रे, रेग

(S RG RG R RG M G)

————————————————

 Raat Kate Na, Kabhi Ho Sahar

 रेग रेग रेस नि ध , रे नि

(S RG RG RS N D D R N S)

———————————–

 Es Pal Mein, Simte Umar

 स – रेग रे रेग

(S RG R RG M G)

————————————

 Raat Kate Na, Kabhi Ho Sahar

 रेग रेग रेस नि ध , रे नि

(S RG RG RS N D D R N S)

—————————————-

 Antra 1

 Tu Jo Hai Saath Mere To Dagar

 रेरेग रेरेग रे

(P D G RRG RRG R)

————————————-

 Lage Ke Jaise Khoobsurat Ghar

 रेस रेस रेस रेस

(G RS D RS S RS S RS S)

—————————————–

 Tu Jo Hai Saath Mere To Dagar

 रेरेग रेरेग रे

(P D G RR G RRG R)

————————————–

 Lage Ke Jaise Khoobsurat Ghar

 रेस रेस रेस रेस

(G RS D RS S RS S RS S)

———————————————–

Tu Jo Hai Saath To Ye Ambar

 रेग

(S RG M M P M M P M)

————————————

 Lage Ke Jaise Saaya Ho Sar Par

 रेम

(P M G RM G G M G G M G)

————————————-

 Tere Kandhe Par, Rakh Kar Sar

 रेस ग, रेरेग रेरेग रे

(M G RS G RRG RRG R)

———————————————-

Yunhi Kat Jaye, Saari Umar

 रेस रे, नि नि

(G RS D R S S N D N D P P)

———————————————–

 Pal Pal Pal Pal, Har Pal Har Pal

 रे, रेग रेरेग रे

(D G R RG RRG R)

————————————-

 Kaise Katega Pal, Har Pal Har Pal

 रेस रे, रेस रेस

(G RS D R S S RS S RS)

———————————-

 Pal Pal Pal Pal, Har Pal Har Pal

 रे, रेग रेरेग रे

(P D G R RG RRG R)

———————————

 Kaise Katega Pal, Har Pal Har Pal

 रेस रे, रेस रेस

(G RS D R S S RS S RS)

————————————————–

Dil Dil Dil Dil Mein, Machi Hai Machi

 रेग म,

(S RG M M P M M P M)

—————————————

 Machi Hai, Hulchul Hulchul Hulchul

 ग, रेम

(P M G RM G G M G G M G)

——————————————

   Kaise Katega, Pal Har Pal Har Pal

 रेस ग, रेरेग रेरेग रे

(M G RS G RRG RRG R)

—————————————————

Kaise Katega, Pal Har Pal Har Pal

 रेस रे, नि नि

(G RS D R S S N D N D PP)

——————————————-

 Pal Pal Pal Pal Har Pal Har Pal Kaise Katega Pal Har Pal Har Pal Hn… hn… La.. La.. Chorus O Hum Safar, Lagta Hai Darr

रेग रेग रे, रेग

(S RG RG R RG M G)

————————————

 Raat Kate Na, Kabhi Ho Sahar

 रेग रेग रेस नि ध , रे नि

(S RG RG RS N D D R N S)

———————————————————-

Es Pal Mein, Simte Umar

 स – रेग रे रेग

(S RG R RG M G)

———————————–

 Raat Kate Na, Kabhi Ho Sahar

 रेग रेग रेस नि ध , रे नि

(S RG RG RS N D D R N S)

————————————–

 Antra 1 Tu Jo Hai Saath Mere To Dagar

 रेरेग रेरेग रे

(P D G RRG RRG R)

———————————

 Lage Ke Jaise Khoobsurat Ghar

 रेस रेस रेस रेस

(G RS D RS S RS S RS S)

———————————–

 Tu Jo Hai Saath Mere To Dagar

 रेरेग रेरेग रे

(PDG RRG RRG R)

————————————

 Lage Ke Jaise Khoobsurat Ghar

रेस रेस रेस रेस

(G RS D RS S RS S RS S)

——————————————

 Tu Jo Hai Saath To Ye Ambar

रेग

(S RG M M P M M P M)

—————————————

 Lage Ke Jaise Saaya Ho Sar Par

रेम

(P M G RM G G M G G M G)

———————————————–

Tere Kandhe Par, Rakh Kar Sar

 रेस ग, रेरेग रेरेग रे

(M G RS G RRG RRG R)

—————————————–

Yunhi Kat Jaye, Saari Umar

रेस रे, नि नि

(G RS D R S S N D N D P P)


PRAVIN GULVE :9921991131

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *